Motivacija za učenje

Ljudje smo sposobni oblikovati lastno osebnost že vsaj sto tisoč let, a se nam zatika pri urjenju zmožnosti (kompetenc). Pojem osebnosti je namreč vezan na svobodno voljo, ki nam ponuja možnost obvladovanja nagonov in s tem preseganja ostalih sesalcev, ki živijo nagonsko in nezavedno. Nagonska sla je pri večini ljudi še vedno močnejša od svobodne volje in je zato potrebno uriti kompetence za obvladovanje nagonske sle in urjenja motivov za oblikovanje praktičnega znanja o nekem učnem gradivu. Motiv je nagib, gibalo, spodbuda, razlog, namen ali vodilna misel nečesa. Za izkustveno učenje pa morajo biti prisotni še želja, radovednost, hotenje, naklonjenost, prepričanje, pričakovanja in socialne zahteve (pritiski).

Vse te sestavine naj oblikujejo polje dogajanja in so motivi »komaj zaznan« nagib iz ozadja.

Vse te sestavine naj oblikujejo polje dogajanja in so motivi »komaj zaznan« nagib iz ozadja.
Izpeljavo neke dejavnost sproži motiv (kot sled nagona), izpelje pa jo volja in splet okoliščin med osebo in okoljem. Ko je volja močnejša od nagonov, postanemo svobodna bitja, odgovorna za svoje odločitve. Ljudje imamo namreč dovolj razvite možgane, da bi lahko živeli svobodno, ozaveščeno in odgovorno – a se moramo tega šele naučiti. Zavestni motivi so rezultat učenja socialnih vzorcev, kulturnih navad in predstav o odnosu med spanjem, delom, zabavo in učenjem. Motivi torej pomembno oblikujejo šolarjevo vedenje. Vsebine tega seminarja so namenjene učiteljem, da osvežijo “pot do sebe” nekoč predelanih vsebin. Nemara potrebuje vsak od nas študijski predah, da bi spet našel sebe in uskladil lasten življenjski slog z zahtevami okolja, ki vedno bolj nažira osebnostno jedro. Nekako tako, kot pravi pregovor: »Dež je povsod enak, le da v močvirju spodbudi rast trnja, v vrtu rast cvetja.« Prizadevajmo si, da bo šolski razred vrt in ne močvirje.

Prizadevajmo si, da bo šolski razred vrt in ne močvirje.

Vsebine predstavljenih delavnic se nanašajo na kompetence, opisane v knjigah: V. Ščuka: Šolar na poti do sebe, Didakta, 2007 in V. Ščuka: Država v megli, Šola osebnosti, 2013.

 

Predlog izpeljave delavnic:

  • Stik s seboj (samozavedanje)
  • Telo in gib kot doživetje
  • Vrednote za vsakdanjo rabo
  • Ustvarjalnost (»brainstorming«)
  • Življenjski slog
  • Urnik vsakodnevnih dejavnosti

Število udeležencev: Po dogovoru.

Čas trajanja: 8 – 16 šolskih ur.

Cena: 150 €/uro + potni stroški.

Predavatelj: Viljem Ščuka, Dragan Pijevac

Viljem Ščuka, ustanovitelj

Zdravnik, ki je svojo strokovno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, se specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje bolezni, ki so posledica neustreznih družbenih odnosov in napačno izbranega življenjskega sloga posameznikov, kar je po njegovem mnenju vzrok za odklone v čustvovanju in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje pogostejše psihosomatske težave odraslih. Zadnja leta se ukvarja z oblikovanjem osebnosti otrok, mladostnikov in odraslih, z motnjami v komunikaciji, preprečevanju stresa in izgorelosti ter hiperkinetično motnjo oz. z ADHD.

Dragan Pijevac, asistent

Specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima desetletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, hiperkinetično motnjo – ADHD, težavami v samoobvladovanju, samouničevalnem vedenju in depresijo. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri dr. Viljemu Ščuki, kjer se je pred osmimi leti zaposlil kot njegov asistent pri izobraževanju in svetovanju. Trenutno se izpopolnjuje na specialističnem študiju psihoanalitične psihoterapije in doktorskem študiju psihologije.

Gregor Vogrinčič, strokovni sodelavec

Trener, aktiven športnik in komercialist. Sodeluje pri celostni obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih, skrbi za promocijo dejavnosti Šole osebnosti in Društva ADHD.
Soustanovitelj in predsednik Društva ADHD. Od otroštva se ukvarja s športom in kot posameznik, ki se sam sooča z ADHD, pomaga drugim, da skozi gibanje in šport spoznajo sebe, prepoznajo svoje občutke in jih usmerja v obvladovanje le-teh.

Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

Osebni podatki

14 + 2 =

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close