Motnje pozornosti/hiperaktivnost (ADD/ADHD)

Motnje pozornosti poznajo zdravniki že dolgo, a so jih pripisovali otrokom in šolarjem, češ da se v odraslosti unesejo. Danes je znano, da se pri vsaj 60% primerov ta motnja kaže vse življenje, le da se znaki spreminjajo. Sodobne raziskave razvoja možganov kažejo, da gre za organske posebnosti, pretežno pogojene genetsko in se pogosto vežejo na nekatere druge bolezni kot spremljevalne motnje (komorbidna stanja). Osnovna skupina motenj, ki jo pri nas imenujemo motnja pozornosti z ali brez hiperaktivnosti se po merilih evropske medicine kaže pri 8% šolskih otrok in 4% odraslih. V ZDA jo pojmujejo kot ADHD (Attention Deficit – Hyperactivity Disorder), ker pa so tam merila za diagnozo širša, jo pripisujejo 15% šolarjem in 10% odraslim. Eden od sodobnih vzrokov za to motnjo je neustrezen življenjski slog.

V Sloveniji ugotavljajo, da ima to motnjo 5 do 10 % šolskih otrok in da njihovo število še vedno narašča. Tudi v Sloveniji narašča potrošniška lagodnost. Pri dečkih je diagnosticirana 4-krat pogosteje, saj se znaki razlikujejo tudi glede na spol: svoje odzive kažejo dečki navzven in so simptomi opaznejši kot pri deklicah, ki svoje odzivanje ponotranjijo. Pri nas torej živi s to težavo vsaj 25 tisoč šolarjev in 100 tisoč odraslih.

Za starše je pomembno spoznanje, da znaki ADHD niso posledica neustreznega starševstva, čeprav bo popustljiva vzgoja in lagodnost dodatno poslabšala stanje. Učitelji naj bi ločevali med nevzgojenostjo (razbrzdanostjo) in vedenjskimi težavami pri ADHD. Imeti otroka z ADHD v družini ali v razredu ni lahka naloga, saj se starši in učitelji pogostoma znajdejo v težavah zaradi posledic kroničnega stresa (izgorelosti, psihosomatskih motenj). V teh družinah je več napetosti in prepirov med partnerjema in več ločitev, kar vpliva tudi na sorojence.

Zdravljenje z zdravili je le del pristopa, saj so pomembnejši vzgojni pristopi, označeni spodaj:

  1. korak:  urjenje stika s seboj (samozavedanje)
  2. korak: prepoznavanje trenutnega dogajanja
  3. korak: urjenje samoobvladovanja (frustracije)
  4. korak: prevzemanje odgovornosti (postavljanje meje)
  5. korak: gibalna in športno-rekreacijska vadba
  6. korak: biološko usklajen življenjski ritem
  7. korak: urjenje čutnih zaznav (senzorna integracija)
  8. korak: uravnotežena prehrana
  9. korak: doživljajsko (ustvarjalno) izražanje
  10. korak: zdravljenje z zdravili.

Število udeležencev: po dogovoru.

Čas trajanja: dve šolski uri.

Cena: 300 € + potni stroški.

Predavatelj: Viljem Ščuka.

Viljem Ščuka, ustanovitelj

Zdravnik, ki je svojo strokovno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, se specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje bolezni, ki so posledica neustreznih družbenih odnosov in napačno izbranega življenjskega sloga posameznikov, kar je po njegovem mnenju vzrok za odklone v čustvovanju in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje pogostejše psihosomatske težave odraslih. Zadnja leta se ukvarja z oblikovanjem osebnosti otrok, mladostnikov in odraslih, z motnjami v komunikaciji, preprečevanju stresa in izgorelosti ter hiperkinetično motnjo oz. z ADHD.

Dragan Pijevac, asistent

Specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima desetletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, hiperkinetično motnjo – ADHD, težavami v samoobvladovanju, samouničevalnem vedenju in depresijo. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri dr. Viljemu Ščuki, kjer se je pred osmimi leti zaposlil kot njegov asistent pri izobraževanju in svetovanju. Trenutno se izpopolnjuje na specialističnem študiju psihoanalitične psihoterapije in doktorskem študiju psihologije.

Gregor Vogrinčič, strokovni sodelavec

Trener, aktiven športnik in komercialist. Sodeluje pri celostni obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih, skrbi za promocijo dejavnosti Šole osebnosti in Društva ADHD.
Soustanovitelj in predsednik Društva ADHD. Od otroštva se ukvarja s športom in kot posameznik, ki se sam sooča z ADHD, pomaga drugim, da skozi gibanje in šport spoznajo sebe, prepoznajo svoje občutke in jih usmerja v obvladovanje le-teh.

Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

Osebni podatki

2 + 2 =

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close