Šolar na poti do sebe (Oblikovanje osebnosti otrok in mladostnikov)

Te veščine lahko razvija posameznik od otroštva do zrele dobe ob ustreznem sodelovanju socialnega okolja (sovrstniki, starši, učitelji, šolski zdravniki in drugi odrasli). Sedanji šolski sistemi jih le poredkoma vključujejo v svoje programe, zato želimo nadoknaditi to vrzel in preko doživljajskih delavnic pomagati otrokom in mladostnikom, njihovim staršem in učiteljem prepoznavati in uriti temeljne zmožnosti (kompetence), ki opredeljujejo osebnost. Izhajamo iz predpostavke, da se bo šolar sposoben učiti brez prisile le, če bo dojel šolanje kot lastno potrebo v varnem in spodbudnem učnem okolju. Zato postavljamo na prvo mesto oblikovanje osebnosti in na drugo mesto učenje.

S celostnim razvijanjem osebnosti dosežemo pri mladih večjo motiviranost za učenje in delo, večjo stopnjo odgovornosti, sproščenosti in ustvarjalnosti, večjo odprtost do drugih, večjo odločnost v ravnanju, manj prestopništva ter manj zlorabe tobaka, drog, alkohola in manjša raba družbenih omrežij.

Pregled vsebine tridesetih delavnic po posameznih sklopih:

OZAVEŠČENOST:

1. DOLŽNOSTI IN PRAVICE

2. USMERJANJE POZORNOSTI

3. STIK S SEBOJ

4. TELESNI ODZIV

5. GIBALNOST

6. ČUTNO ZAZNAVANJE

7. ČUSTVENI ODZIV

8. MISELNI ODZIV

9. VEDENJSKI VZORCI

10. SAMOOBVLADOVANJE

PRIPADNOST:

11. USTVARJALNI POGOVORI

12. ODNOS DO NADREJENIH

13. MOJA DRUŽINA

14. ŠOLSKA SKUPNOST

15. MOJI PRIJATELJI

16. MOJA SPOLNA VLOGA

17. LJUBEZEN IN SPOLNOST

18. USPEŠNO UČENJE

19. MEDSEBOJNA POMOČ

20. EKOLOŠKA ZAVEST

UČINKOVITOST:

21. ZAVEST O SEBI

22. SISTEM VREDNOT

23. PROSTI ČAS

24. ODNOS DO TOBAKA

25. ODNOS DO ALKOHOLA

26. ODNOS DO DROG

27. SOLIDARNOST

28. REŠEVANJE STRESOV

29. SABOOBRAMBA

30. ODLOČITVE ZA PRIHODNOST

Posamezne izkustvene dejavnosti, so lahko gestaltni poskusi, vaje, testi, razgovori, interaktivne igre, izkustvena doživetja, telesno urjenje, sprostitvene tehnike ter kulturne, športne ali druge dejavnosti, ki spominjajo na vsakdanje dogajanje. Mladi se na igriv način vživijo v predstavljeno dogajanje, ga preko izkušnje doživijo, ozavestijo lasten odziv nanje, jih ovrednotijo in se pri tem svobodno odločijo, ali bodo nova spoznanja vključili v vsakdanje življenje, ali ne. Udeleženci se lahko odločijo tudi za aktivnejšo obliko sodelovanja (npr. psihoterapevtsko delo na sebi z vključeno individualno telesno vadbo z osebnim trenerjem). Takšen pristop je primeren tudi za skupine otrok in mladostnikov, kot so v zavodski oskrbi, gojenci dijaških domov, otroci v rejništvu, otroci in mladostniki v hudi čustveni stiski, Romi, tujci, od drog zasvojeni mladostniki,… Opuščanje skupine med potekom izobraževanja ni zaželeno.

Udeleženci prejmejo ob zaključku diplomo o opravljenem izobraževanju.

Število udeležencev: Največ 12.

Čas trajanja: 1 leto (60 šolskih ur).

Cena: 480 € (možnost plačila na 2 obroka).

Predavatelj: Viljem Ščuka, Dragan Pijevac.

Viljem Ščuka, ustanovitelj

Zdravnik, ki je svojo strokovno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, se specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje bolezni, ki so posledica neustreznih družbenih odnosov in napačno izbranega življenjskega sloga posameznikov, kar je po njegovem mnenju vzrok za odklone v čustvovanju in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje pogostejše psihosomatske težave odraslih. Zadnja leta se ukvarja z oblikovanjem osebnosti otrok, mladostnikov in odraslih, z motnjami v komunikaciji, preprečevanju stresa in izgorelosti ter hiperkinetično motnjo oz. z ADHD.

Dragan Pijevac, asistent

Specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima desetletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, hiperkinetično motnjo – ADHD, težavami v samoobvladovanju, samouničevalnem vedenju in depresijo. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri dr. Viljemu Ščuki, kjer se je pred osmimi leti zaposlil kot njegov asistent pri izobraževanju in svetovanju. Trenutno se izpopolnjuje na specialističnem študiju psihoanalitične psihoterapije in doktorskem študiju psihologije.

Gregor Vogrinčič, strokovni sodelavec

Trener, aktiven športnik in komercialist. Sodeluje pri celostni obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih, skrbi za promocijo dejavnosti Šole osebnosti in Društva ADHD.
Soustanovitelj in predsednik Društva ADHD. Od otroštva se ukvarja s športom in kot posameznik, ki se sam sooča z ADHD, pomaga drugim, da skozi gibanje in šport spoznajo sebe, prepoznajo svoje občutke in jih usmerja v obvladovanje le-teh.

Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

Osebni podatki

8 + 14 =

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close