Otrok v svetu potrošništva

Otrokovo vedenje opredeljujejo njegove genetske značilnosti in socialni vzorci, ki se jih nauči od staršev in širšega okolja. Kasnejši vedenjski vzorci izhajajo iz pridobljenih veščin, izobrazbe in kulture okolja, ki oblikujejo osebnostne poteze posameznika – a se skozi vse življenje vleče sled dednosti in vzorcev iz otroštva. Od prepleta opisanih vplivov bo odvisno, ali se bo v zreli dobi kljub vsiljevanju potrošniške lahkotnosti posameznik odzival kot bitje ene dimenzije (nagonsko), dveh (čustveno-razumsko) ali treh dimenzij, ko je zmožen preko samozavedanja obvladovati nagone, čustva in razum ter z lastno voljo svobodno vzpostavljati ravnovesje v sebi in z okoljem. Vsak zdrav človek zmore postati svoboden, če uri vsaj nekaj temeljnih zmožnosti, tj. VARNOST, OZAVEŠČENOST, PRIPADNOST, SMISELNOST in UČINKOVITOST. Njegovo telo, zlasti njegovi možgani mu bodo v oporo, če bo v letih šolanja vztrajno in načrtno uril temeljne zmožnosti ter z odraščanjem postal bitje treh dimenzij – telesne, duševne in spoznavne.

Za skladno delovanje možganov je potrebnih vsaj 70 kemičnih prenosnikov živčnih dražljajev (nevrotransmiterjev), ki so nujni za razumevanje obravnavanih vsebin. Od števila in količine nevrotransmiterjev ter njihovega medsebojnega delovanja je odvisna dejavnost živčnih mrež, ki povezujejo posamezna središča v možganih in hrbtenjači. Pri visoki kakovosti spodbud in vzgoje se v možganih oblikuje tudi do petsto trilijonov živčnih povezav – pri nizki kakovosti življenja veliko manj in ostane posameznik le enodimenzionalen (telesno-nagonski). Za nespodbuden oz. za moten razvoj možganskih mrež pa so razlogi zelo različni, najpogostnejši pa so:

  • dedno pogojene nepravilnosti ali motnje v dejavnosti nevrotransmiterjev,
  • popustljiva (permisivna) ali nasilna (represivna) vzgoja v razvojnem obdobju,
  • odmik od socialne realnosti zaradi kulture izobilja (afluenca, vulgarno uživaštvo),
  • kulturno in osebnostno nespodbuden družbeni sistem (npr. potrošništvo),
  • socialno moteče družinsko in širše okolje (nasilje, bolezni, kriminal, vojne),
  • pretirana raba ali odvisnost od tehnoloških naprav in družbenih omrežij,
  • zlorabe psihoaktivnih snovi, bolezni odvisnosti, zastrupitve, poškodbe možganov,
  • moteni medčloveški odnosi (zlorabe, nestrpnost, sovraštvo, maščevalnost).

Predavanje je bilo prvič izvedeno v okviru ciklusa “Pozitivna psihologija” spomladi 2016 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Število udeležencev: Po dogovoru.

Čas trajanja: Dve šolski uri.

Cena: 300 € + potni stroški.

Predavatelj: Viljem Ščuka

Viljem Ščuka, ustanovitelj

Zdravnik, ki je svojo strokovno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, se specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje bolezni, ki so posledica neustreznih družbenih odnosov in napačno izbranega življenjskega sloga posameznikov, kar je po njegovem mnenju vzrok za odklone v čustvovanju in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje pogostejše psihosomatske težave odraslih. Zadnja leta se ukvarja z oblikovanjem osebnosti otrok, mladostnikov in odraslih, z motnjami v komunikaciji, preprečevanju stresa in izgorelosti ter hiperkinetično motnjo oz. z ADHD.

Dragan Pijevac, asistent

Specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima desetletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, hiperkinetično motnjo – ADHD, težavami v samoobvladovanju, samouničevalnem vedenju in depresijo. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri dr. Viljemu Ščuki, kjer se je pred osmimi leti zaposlil kot njegov asistent pri izobraževanju in svetovanju. Trenutno se izpopolnjuje na specialističnem študiju psihoanalitične psihoterapije in doktorskem študiju psihologije.

Gregor Vogrinčič, strokovni sodelavec

Trener, aktiven športnik in komercialist. Sodeluje pri celostni obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih, skrbi za promocijo dejavnosti Šole osebnosti in Društva ADHD.
Soustanovitelj in predsednik Društva ADHD. Od otroštva se ukvarja s športom in kot posameznik, ki se sam sooča z ADHD, pomaga drugim, da skozi gibanje in šport spoznajo sebe, prepoznajo svoje občutke in jih usmerja v obvladovanje le-teh.

Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

Osebni podatki

6 + 7 =

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close