Rajsko otroštvo - peklensko mladostništvo

Živimo v času hitrega razvoja tehnologije, ki nas potiska v navidezno lagodnost in smo od nje postali odvisni. Pri tem smo zanemarili možnost lastne (svobodne) presoje, oz. rabo lastne pameti in modrosti. Tehnologija nam sicer omogoča boljše bivanjske pogoje, manj fizičnih naporov, daljše življenje, ne more pa zagotoviti njegove kakovosti. Vzgoja otrok in šolarjev postaja po zgledu tehnološkega razvoja lagodna, popustljiva, brez potrebnih omejitev, ki omogočajo zdrav odnos do sebe, do dela (učenja) in do okolja. Naravna vzgoja je urjenje odlaganja neposrednih zadovoljitev v korist dolgoročnejših ciljev. Gre torej za odlaganje, ne za prepovedovanje določenih teženj oz. želja. Odlaganje povzroča čustveno napetost in nelagodje (frustracijo), ki je pobudnik za večjo možgansko dejavnost ter za ozaveščenost nastalega dogajanja. Šele ozaveščenost je povod za sprejemanje odločitev, za katere je vsak odgovoren sam. Otrokom in šolarjem manjka izkušnja nelagodja pri samoobvladovanju, ki je pogoj za premagovanje naporov in za vztrajnost pri učenju in delu.

Če otroci in šolarji niso izkusili nelagodja, ne bodo motivirani za delo in učenje, ki omogoča spremembo na bolje in s tem razvoj. Le tako postane otrok oz. mladostnik svobodno in odgovorno bitje, ki se zna odločati po lastni pameti in ne več po nagonih ali zapovedih. Če je vzgoja popustljiva (permisivna), dopušča otroku že od malega takojšnjo zadovoljitev potreb ali želja, povezanih z ugodjem, otrok pa se bo naučil izsiljevati, saj ni vajen potrpežljivosti v stiski. S popuščanjem otrokom ne ponujamo ljubezni, ampak jih nehote delamo odvisne od nas, saj se naučijo zadovoljevati potrebe ugodja z izsiljevanjem in ustrahovanjem. Širše okolje zavrača njihovo izsiljevanje, mladostniki pa se odzovejo z odpori in agresivnostjo, nemalokrat z zlorabo tobaka, drog, alkohola in tehnologije. Za spodbujanje razvoja zdrave osebnosti naj bi šolar izuril zmožnosti, ki mu v vsakdanjem življenju omogočajo razvijati VARNOST, OZAVEŠČENOST, PRIPADNOST, SMISELNOST in UČINKOVITOST.

Predavanje je primerno za roditeljske sestanke, govorilne ure in druge dogodke na šolah, v vrtcih, centrih za mlade, društvih ipd.

Število udeležencev: Po dogovoru.

Čas trajanja: Dve šolski uri.

Cena: 300 € + potni stroški.

Predavatelj: Viljem Ščuka

Viljem Ščuka, ustanovitelj

Zdravnik, ki je svojo strokovno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, se specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje bolezni, ki so posledica neustreznih družbenih odnosov in napačno izbranega življenjskega sloga posameznikov, kar je po njegovem mnenju vzrok za odklone v čustvovanju in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje pogostejše psihosomatske težave odraslih. Zadnja leta se ukvarja z oblikovanjem osebnosti otrok, mladostnikov in odraslih, z motnjami v komunikaciji, preprečevanju stresa in izgorelosti ter hiperkinetično motnjo oz. z ADHD.

Dragan Pijevac, asistent

Specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima desetletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, hiperkinetično motnjo – ADHD, težavami v samoobvladovanju, samouničevalnem vedenju in depresijo. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri dr. Viljemu Ščuki, kjer se je pred osmimi leti zaposlil kot njegov asistent pri izobraževanju in svetovanju. Trenutno se izpopolnjuje na specialističnem študiju psihoanalitične psihoterapije in doktorskem študiju psihologije.

Gregor Vogrinčič, strokovni sodelavec

Trener, aktiven športnik in komercialist. Sodeluje pri celostni obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih, skrbi za promocijo dejavnosti Šole osebnosti in Društva ADHD.
Soustanovitelj in predsednik Društva ADHD. Od otroštva se ukvarja s športom in kot posameznik, ki se sam sooča z ADHD, pomaga drugim, da skozi gibanje in šport spoznajo sebe, prepoznajo svoje občutke in jih usmerja v obvladovanje le-teh.

Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

Osebni podatki

13 + 7 =

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close