Stres in izgorelost na delu

Bistveni del odnosov uspešnosti v gospodarstvu ali v javnih službah je srednji menedžment. Zato je ta seminar namenjen prav strokovnim vodjem, ki v okoliščinah, ko se je kapital v svetu skoncentriral v rokah 1% posameznikov, izgubljajo strokovni vodje vpliv na razvoj stroke. V odnosu do sebe upada kakovost življenjskega sloga, v odnosu do sodelavcev se izgublja ustvarjalna komunikacija, v odnosu do dela pa želja po izboljšavah in napredku.  Raziskave dokazujejo, da je srednji menedžment za izgorelost najbolj rizična skupina.

Vsebine seminarja se nanašajo na razumevanje stresnega dogajanja in posledic na telesnem, duševnem ter storilnostnem delovanju. Človek je dogajanje treh dimenzij: poleg telesa in razuma je sposoben samozavedanja (zavest o sebi), ki je duhovna (metafizična) lastnost, značilna le za človeško vrsto. Zavest o sebi mu omogoča, da svobodno uravnava svoj življenjski slog, lastno življenje pa lahko ozavesti, ga doživlja, vrednoti in mu daje smisel, če ga sodobni kapitalizem ne sili v navidezno lahkotnost bivanja, ki pri nepazljivem posamezniku zmanjša sposobnost doživljanja, ozaveščanja, vrednotenja in osmišljanja in s tem poruši ravnovesje znotraj sebe in v odnosu do okolja. Ob pomanjkljivo oblikovani zavesti o sebi bo osebnost osiromašena. Ključni dejavnik, odgovoren za pojav izgorelosti je motnja osebnosti.

Ključnega pomena so torej osebnostne značilnosti, izbor vedenjskih vzorcev, občutek lastne učinkovitosti, vključevanje v okolje, druženje in predvsem zavest o sebi ter dograjevanje občutka lastne vrednosti (samopodobe, samozaupanja in samozavesti). Ko ostane delavec v zahtevnem in prehitrem življenjskem slogu le še »delovna sila« delodajalca, privatno pa le še potrošnik, ki s pomočjo kreditov rešuje sprotne eksistenčne probleme na ravni telesnih in razumskih potreb. Za utrjevanje tretje dimenzije, tj. zavesti o sebi (duhovnosti) pa nima ne časa, ne volje, ne moči. Sam sebi postaja odtujen in se rešuje s še večjim zaganjanjem v delo, kjer se želi dokazati, si pridobiti ugled, družbeni položaj in večji zaslužek.

Pomemben del vsebin seminarja so doživljajske delavnice, ki se nanašajo na urjenje samozavedanja in preprečevanja utečenih navad in vedenjskih vzorcev, ki pri občutljivejših in telesno ter duševno slabše opremljenih posameznikih povzročajo kronični stres, ki se največkrat sprevrže v izgorelost. Znaki izgorelosti pa se lahko kažejo na telesnem zdravju ter na področju čustvovanja, vedenja in mišljenja. Seminar je torej predvsem namenjen razkrivanju za stres rizičnih simptomov s pomočjo presejalnih (screening) testov. Testiranje je anonimno, rizičnim posameznikom pa bom po zaključku seminarja na voljo za osebno svetovanje.

Število udeležencev: Po dogovoru.

Čas trajanja: 4 – 8 šolskih ur.

Cena: 150 €/uro + potni stroški.

Predavatelj: Viljem Ščuka, Dragan Pijevac

Viljem Ščuka, ustanovitelj

Zdravnik, ki je svojo strokovno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, se specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje bolezni, ki so posledica neustreznih družbenih odnosov in napačno izbranega življenjskega sloga posameznikov, kar je po njegovem mnenju vzrok za odklone v čustvovanju in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje pogostejše psihosomatske težave odraslih. Zadnja leta se ukvarja z oblikovanjem osebnosti otrok, mladostnikov in odraslih, z motnjami v komunikaciji, preprečevanju stresa in izgorelosti ter hiperkinetično motnjo oz. z ADHD.

Dragan Pijevac, asistent

Specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima desetletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, hiperkinetično motnjo – ADHD, težavami v samoobvladovanju, samouničevalnem vedenju in depresijo. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri dr. Viljemu Ščuki, kjer se je pred osmimi leti zaposlil kot njegov asistent pri izobraževanju in svetovanju. Trenutno se izpopolnjuje na specialističnem študiju psihoanalitične psihoterapije in doktorskem študiju psihologije.

Gregor Vogrinčič, strokovni sodelavec

Trener, aktiven športnik in komercialist. Sodeluje pri celostni obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih, skrbi za promocijo dejavnosti Šole osebnosti in Društva ADHD.
Soustanovitelj in predsednik Društva ADHD. Od otroštva se ukvarja s športom in kot posameznik, ki se sam sooča z ADHD, pomaga drugim, da skozi gibanje in šport spoznajo sebe, prepoznajo svoje občutke in jih usmerja v obvladovanje le-teh.

Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

Osebni podatki

13 + 1 =

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close