Življenje kot izziv (Oblikovanje osebnosti odraslih)

Izobraževanje poteka v dveh delih.

Prvi semester: delo na sebi

  1.  Človek v nastajanju

     Razvojne možnosti

  1.  Človek kot osebnost

     Gibalno odzivanje

  1.  Čutne zaznave

     Čustveno odzivanje

  1.  Oblikovanje osebnosti

     Zavest o sebi

  1.  Odnos do sebe

     Načini odzivanj

Drugi semester: odnosi na delovnem mestu

  1.  Odnos do drugih

     Odnos do dela

  1.  Odzivanje na stres

     Izgorelost na delu

  1.  Moj življenjski slog

     Ustvarjalnost

  1.  Kompetence za osebnostno rast 1

     Kompetence za osebnostno rast 2

  1.  Kakovost mojega življenja

      Načrtovanje za prihodnost

Koučing (coaching) je izkustveno učenje, ki omogoča posameznikom sprejemanje bolj premišljenih odločitev pri morebitnem spreminjanju dosedanjih vzorcev in navad. Poudarek je torej na delu na sebi in so teoretične vsebine podane kratko, saj prejme vsak udeleženec obširno teoretično gradivo, da ne bi izgubljal dragocenega časa in energije za pisanje zapiskov. Pomembnejše je aktivno vključevanje v skupino in sprotno preverjanje odnosa do sebe ob izpostavljenih vsebinah, da bi se naučili premišljeno spreminjati dosedanje vedenjske vzorce ter jih prilagajati novim izzivom.
Število udeležencev je omejeno na 12, ki preverjajo lastne osebnostne značilnosti z zastavljanjem vprašanj, s sodelovanjem v gestaltnih eksperimentih, iznašanjem lastnega doživljanja preko testov. Udeleženci se lahko odločijo tudi za aktivnejšo obliko sodelovanja (npr. psihoterapevtsko delo na sebi z vključeno individualno telesno vadbo z osebnim trenerjem), ne morejo pa ostati pasivni opazovalci. Izobraževanje je zato namenjeno le tistim, ki resnično želijo sprejemati življenje kot izziv in vztrajati do konca. Opuščanje skupine med potekom izobraževanja ni zaželeno.

Udeleženci prejmejo ob zaključku diplomo o opravljenem izobraževanju.

Število udeležencev: Največ 12.

Čas trajanja: 1 leto (2 semestra; 120 šolskih ur).

Cena: 960 € (možnost plačila na 4 obroke).

Viljem Ščuka, ustanovitelj

Zdravnik, ki je svojo strokovno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, se specializiral v šolski medicini, dispanzerski metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje bolezni, ki so posledica neustreznih družbenih odnosov in napačno izbranega življenjskega sloga posameznikov, kar je po njegovem mnenju vzrok za odklone v čustvovanju in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje pogostejše psihosomatske težave odraslih. Zadnja leta se ukvarja z oblikovanjem osebnosti otrok, mladostnikov in odraslih, z motnjami v komunikaciji, preprečevanju stresa in izgorelosti ter hiperkinetično motnjo oz. z ADHD.

Dragan Pijevac, asistent

Specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, profesor športne vzgoje in trener. Ima desetletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi s čustvenimi težavami, z motnjami vedenja in osebnosti, hiperkinetično motnjo – ADHD, težavami v samoobvladovanju, samouničevalnem vedenju in depresijo. Dodatno se je usposabljal na Šoli osebnosti pri dr. Viljemu Ščuki, kjer se je pred osmimi leti zaposlil kot njegov asistent pri izobraževanju in svetovanju. Trenutno se izpopolnjuje na specialističnem študiju psihoanalitične psihoterapije in doktorskem študiju psihologije.

Gregor Vogrinčič, strokovni sodelavec

Trener, aktiven športnik in komercialist. Sodeluje pri celostni obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih, skrbi za promocijo dejavnosti Šole osebnosti in Društva ADHD.
Soustanovitelj in predsednik Društva ADHD. Od otroštva se ukvarja s športom in kot posameznik, ki se sam sooča z ADHD, pomaga drugim, da skozi gibanje in šport spoznajo sebe, prepoznajo svoje občutke in jih usmerja v obvladovanje le-teh.

Za pristen stik z okoljem je najprej potreben pristen stik s seboj.

Osebni podatki

10 + 13 =

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

ŠOLA OSEBNOSTI d.o.o.

Raziskovalna, razvojna in izobraževalna dejavnost
Štihova ulica 17
SI-1000 Ljubljana

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close